Helaas is het momenteel niet mogelijk om een bestelling te plaaten. Onze excuses voor het ongemak

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen etc.) op GoToBags.nl zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Het is verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op GoToBags.nl in andere programma's of websites integreren of om ze te gebruiken voor andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GoToBags.nl. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.

Aansprakelijkheid
GoToBags.nl is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. GoToBags.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

-